omkeringen

naar desktop versie     terug     verder

In de voorgaande hoofdstukken behandelden we de akkoorden in grondligging. Hiermee bedoel ik dat de grondtoon de onderste toon is waar bovenop achtereenvolgens de terts, kwint en eventueel septiem. Ieder akkoord kun je omkeren. Dat wil zeggen dat je in het G 7 akkoord niet perse de G in de bas hoeft te spelen. Dat kan ook de B of de F zijn.

Het kan zijn dat je omkeringen gebruikt om een mooie sterke baslijn te kunnen spelen zoals bijvoorbeeld een 'walking bass'. Dit is echter afhankelijk van het akkoord dat ervóór gespeeld wordt, maar meer nog van het akkoord dat volgt. Ook is het beter omkeringen te spelen om te voorkomen dat je van links naar rechts over de piano vliegt. Een veel voorkomende verbinding is die tussen.........

II       V       I

..............waarbij we de V gaan omkeren. Hierop kom ik terug in het hoofdstuk Alteraties.

Misschien kun je je nu voorstellen dat wanneer je bij het akkoord............

C   Es   Ges   A

............noteert, je eigenlijk met C in de bas bedoelt. Uit een logische terts-opstapeling volgt:

A   C   Es   Ges

Ook hier vermeld ik nogmaals dat het gebruikelijk is om Eb (E mol) te schrijven i.p.v Es.