toonsoorten

naar desktop versie    terug     verder

 

Majeur toonsoort : Δ

Tot de toonsoort C majeur behoort:
c   d   e   f   g   a   b
C is de eerste trap, D is de tweede trap etc. Dat schrijven we zo:

C = I     D = II     E = III     F = IV     G = V     A = VI     B = VII     C = I

Nu gaan we kijken welke symbolen, dus welke soorten akkoorden we tegenkomen in de toonsoort C majeur.
We beginnen bij de eerste trap en gaan tertsen opstapelen:


I     =  c - e - g - b  =  C majeur 7 = CΔ7
II    =  d - f -  a - c  =  D mineur 7 = D - 7
III   =  e - g - b - d  =  E mineur 7 = E - 7
IV  =  f - a  -  c - e  =  F majeur 7 = FΔ7
V   =  g - b - d -  f  =  G dominant 7 = G 7
VI   =  a - c - e -  g  =  A mineur 7 = A - 7
VII  =  b - d -  f -  a  =  B halfdim = B  Ĝ

Deze akkoorden behoren dus tot de toonsoort C majeur. We noemen dat ladder-eigen akkoorden.


Nu de toonsoort Bb Δ (Bes majeur). 
Tot de toonsoort Bb Δ behoort (Let op de onderlinge afstanden):
bes   c    d    es    f    g    a
Vul hieronder zelf de akkoord-symbolen in.

I     =  bes - d - f - a     =   ...
II    =  c - es - g - bes  =  ...
III   =  d - f - a - c          =  ...
IV  =  es - g - bes - d  = ...
V   =  f - a - c - es        = ...
VI  =  g - bes - d - f     = ...
VII =  a -  c - es  -  g    = ...


Probeer dit ook met de toonsoort Eb majeur.Mineur toonsoort: -Sommige muziekstukken zijn in een Mineur toonsoort geschreven. Tot de toonsoort A mineur behoort:
a   b   c   d   e   f   g

 
I   =  a - c   - e - g    =  A mineur 7 = A - 7
II   =  b - d   - f - a    =  B halfdim    = B  Ĝ
III  =  c - e   - g - b   =  C majeur 7 = CΔ7
IV  =  d - f   - a - c    =  D mineur 7 = D - 7
V  =  e - gis - b - d =  E dominant 7 = E 7
VI =  f - a - c - e      =  F majeur 7 = FΔ7
VII =  g - b - d - e   =  G dominant 7 = G 7


Dit zijn de ladder-eigen akkoorden in de toonsoort A mineur.

Let op: In een mineur-toonsoort wordt de terts van de V (vijfde trap) altijd verhoogd, dus:e -  g  -  b - d                                        wordt
e - gis - b - d 
(Ik kan het ook niet helpen).


Bedenk nogmaals dat het gebruikelijk is om G# (G kruis) te schrijven in plaats van Gis.


Nu de toonsoort G mineur:
g   a   bes   c   d   es   f   g

Probeer zelf, zoals hierboven, een rijtje te maken en vergeet niet de terts van de V te verhogen.